Προσωπικά Δεδομένα

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να χρειαστεί να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Κατά την επίσκεψή σας και στην περίπτωση που αποφασίσετε να παραγγείλετε προϊόντα ή να εγγραφείτε σε αυτήν ως μέλος ή να αποστείλετε e-mail, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας ώστε να ενημερώνεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα για νέα προϊόντα και προσφορές. Τα δεδομένα αυτά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος και τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.


Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.